Japan TELECOM Cert

maikling pagpapakilala

Ang radio act ay nangangailangan ng pag-apruba ng modelo (ibig sabihin, sertipikasyon ng teknikal na pagsunod) ng mga tinukoy na kagamitan sa radyo. Ang sertipikasyon ay sapilitan at ang certification body ay isang rehistradong certification body na kinikilala ng MIC sa itinalagang lugar ng kagamitan sa radyo. TELEC (Telecom Engineering Center) ang pangunahing rehistradong certification body ng radio equipment conformity certification sa Japan.

telecom